OM MIN BOG ”FREMMEDGJORT I IRAN, FREMMED I DANMARK”

Bogen er også udgivet som lydbog og kan købes online.

Når folk i Danmark og andre vestlige lande hører om Mellemøsten og de arabiske lande, er det ofte i forbindelse med konflikter og magtkampe mellem korrupte og diktatoriske regimer – eller om krig, som de vestlige stormagter har iværksat eller har været involveret i. Når man hører om islamiske kræfter som ISIS eller om det iranske islamiske regime, er der som regel kun fokus på disse kræfters fare for vesten og de vestlige landes interesser. De millioner af mennesker, som bor i de konfliktramte områder, deres lidelse og kamp, bliver ofte overset af magthaverne og glemt i mediebilledet.

Jeg var knap 13 år, da verdens første islamiske stat tog magten i Iran i 1979. Med vold og brutalitet nedkæmpede Khomeinis regime den generation af unge, som væltede den diktatoriske konge af Iran, Shahen, og som havde drømt om frihed og en bedre fremtid. I første del af bogen fortæller jeg om mine oplevelser og erindringer efter Khomeini-regimets magtovertagelse, og om millioner af menneskers kamp for at ændre på deres forhold i Iran, og den pris, de betaler.

Da jeg flygtede til Danmark, opdagede jeg mange ligheder mellem det, jeg havde oplevet i Iran og det der forgik i visse traditionelle indvandrermiljøer i forhold til kvinder og børn. Jeg så hvordan formørkede kræfter fastholdt mennesker i den undertrykkende kultur, og hvordan en ligegyldighed herskede i samfundet og hos politikerne, når disse børn og kvinders rettigheder blev overtrådt i religionens og traditionens navn.

Jeg og en gruppe kvinder tog kampen op. Vores kamp blev dog vanskeliggjort med højrekræfternes fremmarch i Europa og Danmark efter 11. september 2001 og en udbredelse af hetz og hadefuld politik mod borgere med en fremmed eller muslimsk baggrund. En farlig udvikling for os alle samfundsborgere, uanset vores etniske baggrund og hudfarve! Min historie vil forhåbentlig bidrage til mere menneskeliggørelse af os ”fremmede” og nuancere det billede, som ofte blive tegnet af os.

Jeg håber, at min bog vil blive taget godt imod af jer!

Læs mere her: 

 Fremmedgjort i Iran – Fremmed i Danmark - FORFATTERSKABET.DK

Nyeste artikler

Kontakt

E-mail: nahid.riazi1@gmail.com