Den kvindelige revolution i Iran har allerede sejret!
Politiken, 5. december 2022
 
Det er en revolution der er i gang i Iran. Mange har kaldt den for en kvindelig revolution. En revolution, hvor kvinder, deres rettigheder og de kvindeundertrykkende regler er blevet omdrejningspunktet for en folkelig opgør mod det religiøse og diktatoriske regime i Iran og mod firefyrre års kønsapartheid mod kvinder . En revolution som allerede har rystet, ikke alene styret i Iran, men også de diktatoriske og kvindefjendske regimers fundament i regionen. En opgør som allerede nu er kommet til at spille en afgørende rolle i kampen for lighed, frihed og kvindefrigørelse i dette århundred!
 
Det er en revolution der er i gang i Iran. Mange har kaldt den for en kvindelig revolution. En revolution, hvor kvinder, deres rettigheder og de kvindeundertrykkende regler er blevet omdrejningspunktet for en folkelig opgør mod det religiøse og diktatoriske regime i Iran og mod firefyrre års kønsapartheid mod kvinder . En revolution som allerede har rystet, ikke alene styret i Iran, men også de diktatoriske og kvindefjendske regimers fundament i regionen. En opgør som allerede nu er kommet til at spille en afgørende rolle i kampen for lighed, frihed og kvindefrigørelse i dette århundred!
 
Mænd og kvinder, side om side råber op om deres og kvinders frihed og det islamiske regimes afgang. Et af de mest fundamentale regler i hele det islamiske regimes livstid i Iran, nemlig tvangstilsløring af kvinder har allerede lagt i jorden af befolkningen. Jeg var en pige på 13 år, da det islamiske regime ville tvinge os piger og kvinder til at dække os med slør. Tvangstilsløring skulle være symbolet på det samfund, som præstestyret i Iran ville opbygge efter deres magtovertagelse efter revolutionen i 1979, som væltede diktatoren Shahen – altså kongen. Det gik heller ikke uden kamp den gang. D. 8. marts 1979 gik tusindvis af kvinder på gaderne i Teheran og protesterede mod loven om tvangstilsløring. Regimet måtte trække loven tilbage, og først under krigen mellem Iran og Irak, hvor det lykkedes for dem at slagte alle oppositionsgrupper og organisationer, og hvor Hizbollah grupperne forfulgte kvinder på gaderne og angreb dem med kniv, kunne de gennemføre loven. Siden har kvinder og deres påklædning været baggrunden for en udbredt civilulydighed i Iran. Men protesterne mod loven om tvangstilsløring er i dag blevet symbolet for kampen mod undertrykkerne og diktatorerne i Iran.
 
Hvis det lykkes for den iranske befolkning at gøre en ende for det iranske islamiske regime i Iran ved deres revolution, vil alle de reaktionærere kræfter og regimer i Mellemøsten, som i flere årtier har forsøgt at udbrede deres magt og indflydelse i regionen blive for alvor svækket. De regimer og de kræfter, som har skubbet kvinder og deres rettigheder til baggrunden i navnet religion, nation eller kultur, vil ikke længere gennemføre deres dagsorden uden stor modstand. Regimer, som tøver ikke med at slagte folk, når de kræver deres frihed, retten til at ydre sig eller kæmpe for bedre forhold, og som i flere årtier har forsøgt at fremstille sig selv som de rette repræsentanter for befolkningerne i de mellemøstlige og arabiske lande.
Genlyden af revolutionen i Iran har skabt et håb og et sammenhørighed mellem alle frihedselskende borgere i hele verden. En sammenhørighed, hvor hverken ens nation, religion, køn eller etnicitet kan spænde ben for, og hvor kun mennesker og deres fælles- og menneskelige interesser og drømme betyder noget. Denne revolution har allerede udfordret det syn, som i flere årtier er blevet dyrket af højrekræfterne i de vestlige lande, hvor mennesker fra de mellemøstlige og arabiske lande, bliver set på som undermennesker som aldrig kan forenes med de progressive værdier som frihed, og som pr. definition er farlige for den ”vestlige civilisation”! Et syn som også har været årsagen til at kunne gennemføre en umenneskelig asyl- og udlændingepolitik og bilde befolkningerne i de vestlige lande ind, at det er for at beskytte dem og ”de vestlige værdier”! Den iranske revolution har husket millioner af borgere i de vestlige lande på, at frihed og lighed er ikke nogen vestlige, men universale værdier, og at de endda er parate til at miste deres liv for at opnå det!
 
Den kvindelige og folkelige revolution i Iran har også og endnu en gag sad kvinder, ligestilling, lighed og kvinderettighederne i fokus i hele verdenen.
 
Link til artikel i Politiken: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art9108454/Den-kvindelige-revolution-i-Iran-har-allerede-sejret?fbclid=IwAR0mL3ftxHrN7lMoLgAlTHxkT8-RwLrGqkRL6AnYzrRKUOqcHKI0Tz1HFJQ