Stop krænkelse af kvinder i Iran - og Danmark!

 

Verdens kulturcenter i København har sammen med et par andre kulturelle grupper inviteret en repræsentant fra det iranske islamiske regimes ambassade i København til at komme og være med til at belyse problemerne omkring den manglede deltagelse af etniske kvinder i Danmark i kulturlivet!

Det er et regime, som slår hårdt ned på kvinder og som i mange år har forsøgt at udelukke dem fra kunst, musik, idræt, uddannelse og arbejde. Regimet har tvunget dem til at dække sig og har udsat dem for de totalt kvindefjendske love og regler. Alligevel skal en repræsentant nu hjælpe med at løse problemerne med etniske kvinders manglende deltagelse i kulturlivet i Danmark!

Hundredvis af iranske kunstnere, forfattere, skuespillere, filminstruktører og musikere sidder lige nu i iranske fængsler eller er blevet tvunget til at forlade Iran for at undgå forfølgelse og straf. Invitation af repræsentanter for et regime, som udsætter sine borgere og især kvinder for disse forbrydelser, er en krænkelse af ofrene og en legalisering af det iranske regimes forbrydelser mod sin befolkning og ikke mindst mod kvinder i Iran.

Det at man vælger at give taletid til netop en af verdens mest kvindeundertrykkende styrer, som også står for antikunst og antimusik, på et debatmøde i Danmark, hvor man skal debattere forhindringerne for etniske kvinders kulturelle aktiviteter er latterligt. Det ligner mere en joke end et seriøst initiativ for at belyse problemerne og hjælpe med at løse dem!

Det værste er, at man gør det i ”etniske kvinder og pigers” navn. De bødler, som torturerer, henretter og pisker disse kvinder og pigers medsøstre i Iran, skal nu være med til at løse deres problemer i København! Og Verdens kulturcenter er medvært og lægger hus til det!

Verdens kulturcenter og alle de grupper, som står for invitationen af den iranske ambassades repræsentant, Heshmat Attarzadeh, burde i respekt for kvinder i Iran og især de kvinder, som betaler en stor pris for deres aktive deltagelse i kunst -og kulturlivet, trække deres invitation af ham tilbage. Ellers er de med til at legalisere og støtte det iranske regimes forbrydelser mod sin befolkning. Det er skammeligt, og det er en dyb krænkelse af både kvinder i Iran og etniske kvinder i Danmark!

-Nahid Riazi


Efter protester mod det iranske regimes repræsentants deltagelse i en
paneldebat, har han meldt afbud


Efter protester fra herboende iranske flygtninge og aktivister mod
invitation af det iranske regimes repræsentant i et debatmøde om
indvandrekvinder i Danmark, har Heshmat Attarzadeh meldt afbud til
arrangementet!4

Verdens kulturcentret har også meddelt, at de ikke har haft anden rolle i planlægning af dette arrangement end at stille lokaler til rådigheden, og vil fremover overveje mere nøje, hvem de samarbejder med.

Uden protester mod invitation af regimets repræsentanter i forsamlinger og
debatmøder, som ofte sker i demokrati og ytringsfrihedens navn, vil det
islamiske regime i Iran undertrykke folk og slå dem ihjel med den ene hånd
og skaffe sig talerør uden for Iran for at retfærdiggøre sine forbrydelser
mod befolkningen.

Til respekt for alle de mennesker som har mistet deres liv pga. det
islamiske regimes forbrydelser og alle dem, som sidder i iranske fængsler
og ofrenes pårørende skal man ikke acceptere dette dobbeltspil, som regimet
forsøger at spille ved hjælp af sine støtter i de vestlige lande, som
skaffer dem talerør gennem deres lobbyistisk arbejde for regimet.

Nahid Riazi

d. 12. nov. 2012