Dagbladet Information / 23. januar 2006

 

AF: Nahid Riazi

Mor til en teenagerdreng & Kvindesagsaktivist www.nahid.dk

Udstil ikke de unge med indvandrerbaggrund!

 

Regering er kommet med den udmelding om, at drenge med indvandrerbaggrund alt for ofte har et uacceptabelt kvindesyn, der er ødelæggende for integrationen. De har nu målrettet en millionpulje til holdningsbearbejdning af drenge med anden etnisk oprindelse end dansk.

 

Da jeg som mor til en 14 - årige dreng med ”indvandrerbaggrund” læste den udmelding, kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvad han ville føle, hvis han hørte om det, og hvor krænkede det ville være for ham, der pga. sin hudfarve kæmper for at blive anerkendt som en helt almindelig dreng på samme måde som hans danske kammerater!

 

Med regerings generalisering af ”indvandredrenges opførelse” kan jeg om mor til en af ”dem” ikke lade være med at tænke på, hvorfor de ikke lader de unge være i fred. Hvorfor tvinger de dem til at gøre op med det samfund, de lever i? Hvorfor ”hjælper” de dem med at give afkald på ethvert tilhørsforhold til det samfund, som de skal fungere i.

 

Ved regeringen overhovedet noget om, hvor svært det kan være for forældre til de velfungerende unge at overbevise dem om, at de ikke skal opgive håbet og modet, netop i et samfund, hvor man har opdelt borgerne i ” et sort” og et ”hvidt” hold. Tænker regeringen overhovedet over konsekvenserne af de kyniske udmeldinger, som de banker ind i hovedet af de unge og deres forældre?

 

Den opdeling af samfundets borgere på baggrund af deres etnicitet og hudfarve og de barske generaliseringer om ”indvandrere” som en ensartet gruppe er den farligste fjende for integrationen.

 

Stop nedgøringen

Lang de fleste mennesker, som føler sig som en del af samfundet og både kulturelt og socialt er velintegreret og endda assimileret, bliver frustreret over den måde, regeringen definerer dem og deres ”opførsel” på. For de mange unge, som oven i købet er i en identitetsdannelse - proces, er de negative stempler endnu mere ødelæggende end for voksne indvandrere.

 

Regeringen bliver nok nødt til at afsætte endnu flere millioner for at rette op på det skade, som den selv påfører alle de drenge, som ellers er velintegreret og har respekt for det andet køn.

 

Hvis de en gang i mellem bruger ordet som ”luder” eller ” de dumme blondiner” gør de det på samme måde som deres danske kammerater gør. De nedværdigende vittigheder, som min søn har læst på de danske hjemmesider, har jeg forsøgt at kritisere og diskutere med ham.

 

Jeg nævner det ikke for at retfærdiggøre de nedværdigende opførsler eller udtalelser hos nogen som helst. Jeg vil blot vise, hvor forkasteligt og forkert det kan være, når selv landets regering begynder at generalisere en gruppe drenges opførsel og udstiller alle drenge fra samme ”kategori”, netop ”drenge med indvandrerbaggrund” på den mest ubehagelige måde.

 

Den måde regering er begyndt på en kampagne for ”en bedre opførsel hos indvandrerdrenge”, bidrager blot med mere ligegyldighed hos de drenge, som har problemer. Mange af disse drenge oplever gang på gang, at når nogle endelig tænker på dem, så er det fordi, man mener, at de er farlige, de opfører sig dårligt, og de skal straffes hårdere.

 

Vil regering ”opdrage” indvandrerdrenge ved at sorterer ”Ali” og ”Mohammed” og alle de andre med fremmedklingende navne og fremmede udseender fra andre drenge og sender dem på ”opdragelseskursus”, fordi man har mistanke om, at ”drenge med indvandrerbaggrund alt for ofte har et uacceptabelt kvindesyn”?

 

I stedet for at skrive en gruppe drenges opførsel på alle indvandrerdragnes regning burde man få fat i de drenge, som udviser en uacceptabel opførsel. Og man kan i øvrigt ikke lave kurser og kampagner alene for drenge med indvandrerbaggrund, alene fordi de har en indvandrerbaggrund!

 

Man skal holde op med at nedgøre drenge med indvandrebaggrund og sætte dem i bås og på den måde overbevise de velintegrerede drenge med indvandrerbaggrund om, at det kan betale sig at være integreret, og at det værdsættes.

 

Regering skal ikke gøre det til en umulig opgave for samfundet overhovedet at kunne nå de drenge, som har brug for støtte til at få et andet kvindesyn og samtidig blive bedre integreret.